TEXTY - česky

 

2 MINUTY DO PŮLNOCI (2 Minutes To Midnigt)

 

Předehra

 

Zabít pro zisk anebo zmrzačit.
My ale nepotřebujeme žádný důvod.
Zlatá Husa je vypuštěná.
A nikdy mimo sezónu.
Jen trochu černající pýchy hořící uvnitř.
Tento plášť krvavé zrady.
Tady je má zbraň, ať je spousta legrace.
Pro lásku žijících mrtvých.


Ref.:   Zabijácké plemeno nebo ďáblovo sémě.
            Půvab, štěstí, bolest.
            Jdi zas do války, krev je skvrnou svobody.
            Ale už nikdy se nemodli za mou duši.
            2 minuty do půlnoci.
            Ruce, které hrozí zhoubou.
            2 minuty do půlnoci.
            Zabít nenarozené v děloze.

 

Mezihra

Slepec křičí: „Vypusťte zrůdy.
Ukážeme těm bezvěrcům.“
Napalmový křik lidských plamenů.
V hlavním čase Belsenových hodů … joo!
Jako odůvodnění toho masakru řežou jejich maso.
A lížou šťávu.
Mažeme čelisti válečného stroje.
A krmíme ho našimi dětmi.

Ref.:   Zabijákův rod nebo ďáblovo sémě …
          

Mezihra


Kusy těl a malé cáry dětí.
Roztržených vejpůl.
A rosolovité mozky přeživších.
Ukazují právě na tebe.
Blázni si hrají se slovíčky a nutí nás všechny.
Tancovat, jak oni zpívají.
Na melodii hladovějících miliónů.
Jen aby vyrobili lepší druh zbraně.

Ref.:   Zabijákův rod nebo ďáblovo sémě …

          
Půlnoc … půlnoc … půlnoc ... je celá noc ...

Půlnoc … půlnoc … půlnoc ... je celá noc ...

 

Dohra    Půlnoc … celá noc …!

 

 

STATEČNÝ NOVÝ SVĚT (Brave New World)

 

Předehra

 

Umírající labutě - zkroucená křídla - krása tu není potřebná.
Má ztracená láska - můj ztracený život - v této zahradě strachu.
Viděl jsem - mnoho věcí - v osamělém čase života.
Není už více - mateřská láska - přiveď toho divocha zpět domů.

Divočina - dům z bolesti - tomu všemu nedává žádný smysl.
Uzavřete tuto mysl - utlumte tento mozek - Mesiáš je před svým pádem.
To, co vidíte -  není reálné - ti, které znáte, nic neřeknou.
Všechno je ztraceno - vaše duše prodány - tomuto statečnému novému světu.


Ref.:   Statečný nový svět, ve statečném novém světě.

            Statečný nový svět, ve statečném novém světě.

            Ve statečném novém světě, statečný nový svět.

            Ve statečném novém světě, statečný nový svět.


Dračí králové - umírající královny - kde je spása teď?
Můj ztracený život - mé ztracené sny - trhají kosti z mého masa.
Tiché výkřiky -  tady smích - umírá, aby vám vyjevil pravdu.
Jste naplánovaní - a jste ztraceni - v tomto novém statečném světě.


Ref.:   Statečný nový svět, ve statečném novém světě.

           Statečný nový svět, ve statečném novém světě.

           Ve statečném novém světě, statečný nový svět.

           Ve statečném novém světě, statečný nový svět.

 

Mezihra 

Ref.:   Statečný nový svět, ve statečném novém světě.

            Statečný nový svět, ve statečném novém světě.

            Ve statečném novém světě, statečný nový svět.

            Ve statečném novém světě, statečný nový svět.


Umírající labutě - zkroucená křídla - přiveď toho divocha zpátky domů.

 

 

STRACH Z TEMNOTY (Fear Of The Dark)

 

Předehra

 

Jsem muž, který kráčí sám.
A když kráčím temnou ulicí.
V noci, nebo se procházím parkem.

Když se světlo začne měnit.
Někdy se cítím trochu divně.
Tak trochu znepokojený, když je tma.

Ref.:    Strach z temnoty, strach z temnoty.
            Mám pořád strach, že je něco nablízku.
            Strach z temnoty, strach z temnoty.
            Mám fobii, že tam vždy někdo je.

 

Mezihra

Už jsi sjížděl prsty po zdi.
A cítil's, jak se ti svraštěla kůže na krku.
Když si pátral po vypínači.
Někdy, když se bojíš se podívat.
Do rohu místnosti.
Cítil's, že tě někdo pozoruj.
 

Ref.:    Strach z temnoty, strach z temnoty …
              
Byl’s někdy sám v noci.
Myslel’s, že’s za sebou zaslechl kroky.
Otočil ses a nikdo tam nebyl.
A jak zrychlíš krok.
Zjistíš, že je těžké se podívat znovu.
Protože si jsi jistý, že tam někdo je.

 

Ref.:    Strach z temnoty, strach z temnoty …
              

Mezihra

 

Strach z temnoty, strach z temnoty, strach z temnoty, strach z temnoty.
Strach z temnoty, strach z temnoty, strach z temnoty, strach z temnoty.
 

Mezihra

Noc předtím sledovat horory.
Debatovat o čarodějnicích a folkloru.
Neznámé potíže v tvé mysli.
Možná tě šálí zrak.
Cítíš, a náhle se oči zastaví.
Na tančících stínech vzadu.

Ref.:    I: Strach z temnoty, strach z temnoty.
             Mám pořád strach, že je něco nablízku.
             Strach z temnoty, strach z temnoty.
             Mám fobii, že tam vždy někdo je. :I

 

Mezihra

 

Když kráčím temnou ulicí.
Jsem muž, který kráčí sám.

 

 

POSVĚŤ SE JMÉNO TVÉ (Hallowed Be Thy Name)

 

Předehra

 

Čekám ve své studené cele, až zvon začne vyzvánět.
přemýšleje nad prožitým životem, ale nezbývá mi mnoho času.
Protože v 5 mě vezmou na šibenici.
Písky času se mi téměř přesypaly.

 

Mezihra   … téměř přesypaly, jé.


Až přijde kněz přečíst mi poslední řádky.
Podívám se skrz mříže, abych naposledy spatřil.
Svět, který mi vyšel velmi špatně.


Nemůže tohle být nějaká chyba.
Jen těžko lze překonat tu hrůzu.
Je toto opravdu konec nebo jen bláznivý sen.

Prosím, řekněte někdo, že sním.
Není lehké nekřičet.
Ale když zkouším mluvit, slova mi unikají.
Slzy tečou, ale proč pláču.
Po tom všem se už nebojím umírání.
Nevěřím, že je to konec.

 

Mezihra


Když mě stráže vyvedou na nádvoří.
Někdo z cely zavolá: „Bůh s tebou.“
Pokud je Bůh, proč mě nechá zemřít?

Jak jdu, svůj život vidím před sebou.
A ačkoliv je konec blízko, ničeho nelituji.
Chyť mou duši, chce odletět pryč.

Pamatuj si má slova, prosím.
Věř, že má duše stále žije.
Prosím neběduj, že jsem odešel.
Šel jsem na druhou stranu, abych viděl pravdu.

Až budeš vědět, že tvůj čas je na dosah ruky.
Možná potom začneš chápat.
Že život tam dole je jen divná iluze.

 

Mezihra

 

Jé, jé, jé … posvěť se jméno Tvé!
Jé, jé, jé … posvěť se jméno Tvé!
 

Dohra    … jé.

 

 

NEBE MŮŽE POČKAT (Heaven Can Wait)

 

Předehra

 

Nerozumím, co se to se mnou děje.
To není skutečné, je to jen sen.
Ale nikdy jsem se necítil, ne nikdy jsem se takhle předtím necítil.
Dívám se na své tělo tam dole.
Ležím spící uprostřed snu.
Je to teď, že by si pro mě přišel anděl smrti?
Nemohu uvěřit, že opravdu nadešel můj čas.
Necítím se připravený, je toho ještě tolik co udělat.
A je to moje duše a já ji nenechám uniknout.

Ref.:   I: Nebe může počkat.
            Nebe může počkat.
            Nebe může počkat.
            Nebe může počkat na jindy. :I

Mám zálusk na Zemi pode mnou a peklo samo o sobě je jen nepřítel.
Protože já se nebojím smrti, půjdu, až budu připravený.
Uchopím záblesk světla věčných paprsků.
Vidím tunel, stojím ohromený.
Z všech těch lidí, co stojí přede mnou.
Na cestu spravedlnosti budu zaveden.
Je tohle místo, kde se živí připojují k mrtvým?
Kéž bych si byl jistý, že je to jen noční můra.

Ref.:   I: Nebe může počkat.
            Nebe může počkat.
            Nebe může počkat.
            Nebe může počkat na jindy. :I
 

Mezihra


Chyť se mé ruky, zavedu tě do země zaslíbené.
Chyť se mé ruky, obdařím tě nesmrtelností.
Věčným mládím, zavedu tě na druhou stranu.
Abys znal pravdu, tvá cesta je již rozhodnuta.

I: Oh…Oh…Oh…Oh … :I
 

Mezihra


Mé tělo se chvěje, cítím se tak divně.
Cítím se tak unavený, tak vyčerpaný.
A zajímá mě, jestli někdy budu zase jako dřív.
Je tohle předpeklí nebo nebe nebo peklo.
Možná, že mohu jít tam i tam.
Nemohu se smířit s tím, že má duše navždy odpluje.
Cítím, jak pluju zpět na Zem.
Tak že by to byla hodina mého znovuzrození?
Nebo jsem zemřel nebo se probudím ze snu?


Ref.:   I: Nebe může počkat.
            Nebe může počkat.
            Nebe může počkat.
            Nebe může počkat na jindy. :I
 

Dohra

 

 

MĚSÍČNÍ DÍTĚ (Moonchild)

 

Sedm smrtelných hříchů.
Sedm způsobů, jak zvítězit.
Sedm svatých cest do pekla.
A tvůj výlet začíná.


Sedm šikmých svahů.
Sedm zkrvavených nadějí.
Sedm pálíš ohňů.
Sedm tvých tužeb tvých …

 

Předehra

Já jsem on, ten nenarozený.
Padlý anděl, tebe sledující.
Babylon, šarlatová děvka.
Prostoupím tvou vděčnost.
Netroufal sis zachránit svého syna.
Zab ho teď a zachraň ty mladé.
Buď matkou zrození zaškrceného dítěte.
Buď ďáblem samotným, Lucifer je jméno mé.

Ref.:   Měsíční dítě - slyš mandragoru křičet.
            Měsíční dítě - otevři sedmou pečeť.


Počítal jsem hlavy nenarozených.
Těch prokletých, já je všechny najdu.
Když zhyneš svou vlastní rukou.
Spáchanou sebevraždou, měl bys být zatracen.
A když se pokusíš zachránit svou duši.
Bude tě to mučit – nezestárneš.
S každou vteřinou a nádechem.
Budeš tak sám, tvá duše vykrvácí k smrti.
 

Ref.:   Měsíční dítě - slyš mandragoru křičet.
            Měsíční dítě - otevři sedmou pečeť.
            Měsíční dítě - budeš mé brzké dítě.
            Měsíční dítě - dnes vezmi mou dlaň.

 

Dvojčata, ty jsou vyhubena, sedm je noc.
Blíženec stoupá, když rudé rty líbá, až kouše.
Sedm andělů, sedm démonů, zápasí o jeho duši.
Když Gabriel leží a spí, dítě se zrodí, aby zemřelo.
 

Mezihra

Jeden dlalší zemře, jeden další žije.
Jedno dítě pláče, jedna matka truchlí.
Za všechny hříchy, co spácháš.
Budeš prosit za odpuštění, žádné ti nedám.
Pavučina strachu bude tvým pláštěm.
Zahalí tě za noci.
Zdařilý útěk tvůj, mladý muži.
Ale já tě uvidím zatraceného v bezbřehé noci.

 

Ref.:   Měsíční dítě - slyš mandragoru křičet.
            Měsíční dítě - otevři sedmou pečeť.
            Měsíční dítě - budeš mé brzké dítě.
            Měsíční dítě - dnes vezmi mou dlaň.

 

Dohra

 

 

UŽ ŽÁDNÉ LŽI (No More Lies)

 

Předehra

 

Přede mnou se zatemňuje obloha.
Žádný čas na přípravu.
Zachránit poslední obzor.

Ale nelitujte mě.

Možná se jednoho dne vrátím.
Abych žil znova, kdo ví.
V jaké podobě to může být.
Prostě další šance pro mě.

Uspěchaná doba, žádná ostuda.
Namísto závodění až do konce.
Zaháním celý svůj život.
Teď mě nikdo nezastaví.

Není čas, nevydržím to.

Je tu ale víc věcí, co bych chtěl udělat.
Vrátím se a zkusím to znova.

Jednou možná, počkám si.


Ref.:   I: Už žádné lži.

            Už žádné lži.
            Už žádné lži.

            Už žádné lži. :I

Všichni sedí u mého stolu.
Povídají, přehánějí a pijí víno.
Jejich čas je taky spočítaný.
Ale oni to ještě nevědí.

Tak jen varování.
Když jsi v nejhlubších snech.
Není tu nic, před čím by ses mohl schovat.
Sleduji tě.

Čas utíká rychle, hodina se blíží.
Rušná minulost je vždy jasná.
Můj život se naplnil, nadešel čas.
Myslím, že jdu domů.

Ref.:   I: Už žádné lži … :I
 

Mezihra


Uspěchaná doba, žádná ostuda.
Namísto závodění až do konce.
Zaháním celý svůj život.
Teď mě nikdo nezastaví.

Není čas, nevydržím to.

Je tu ale víc věcí, co bych chtěl udělat.
Vrátím se a zkusím to znova.

Neříkej mi, že to je konec.


Ref.:   I: Už žádné lži … :I
 

Už žádné lži, už žádné lži.

 

Dohra   Už žádné lži.

 

 

ŽÁDNÁ PROSBA ZA UMÍRAJÍCÍ (No Prayer For The Dying)

 

Předehra

 

Jsou doby, kdy se divím.
A jsou doby, kdy pláču.
Když jsou mé motlitby vyslyšeny.
A doby, kdy lžu.
Ale kdyby ses mě na něco zeptal.
Řekl bych ti pravdu?
Je tu něco, na co by se mělo vsadit.
Nemáš co ztratit.

 

Mezihra

Když jsem seděl u okna.
A zíral na déšť.
S bolestí v srdci.
Ale nikdy jsem necítil tu bolest.
A kdybys mi řekl.
Jaký má můj život smysl.
Kráčím po dlouhé cestě.
Nikdy jsem nedosáhl konce.

 

Mezihra

Bože, dej mi odpovědi k mému životu.
Bože, dej mi odpovědi na mé sny.
Bože, dej mi odpovědi na mé modlitby.
Bože, dej mi odpovědi k mému bytí.

 

Dohra

 

 

PRYČ Z TICHÉ PLANETY (Out Of The Silent Planet)

 

Předehra

 

I: Pryč z tiché planety.
Pryč z tiché planety, odkud pocházíme. :I

Mezihra

 

Odumřelé ruce, odumřelá těla.

Žebrají o spásu.
Opuštěni rukami bohů, které sami stvořili.
Národy pláčí pod upadající oblohou.
Jste vinní, trestem je smrt.

Pro všechny ži…vé.

Trestem je smrt pro všechny ži…vé.

Ref.:   I: Pryč z tiché planety, sny o zpustošení.
            Pryč z tiché planety, přijďte, démoni stvoření. :I

Pole zabíjení, brusné kotouče zničené rovnováhou.
Oddělené životy, už žádná přestrojení, žádné druhé šance.
Nezkrotná moudrost plive hořkou chuť nenávisti.
Obviním tě dřív, než poznáš zločin, už je příliš poz…dě.

Než poznáš zločin, už je příliš poz…dě.

Ref.:   I: Pryč z tiché planety, sny o zpustošení.
            Pryč z tiché planety, přijďte, démoni stvoření. :I

Mezihra


I: Pryč z tiché planety.
Pryč z tiché planety, odkud pocházíme. :I
 

Mezihra

 

Ref.:   I: Pryč z tiché planety, sny o zpustošení.
            Pryč z tiché planety, přijďte, démoni stvoření. :I
 

Mezihra

 

I: Pryč z tiché planety.
Pryč z tiché planety, odkud pocházíme. :I
 

Dohra

 

 

MARNOTRATNÝ SYN (Prodigal Son)

 

Předehra

 

Poslouchej mě, Lamio.
Poslouchej, co ti musím říct.
Mám takové pocity.
A ty ne a ne zmizet.


Uvnitř se bojím.
A to mě sráží na kolena.
Oh, pomoz mi, Lamio.
Jsem si jistý, že zemřu, oh, prosím.

Cítím se nevyrovnaný.
Teď vím, že jsem jednal špatně.
Zahrával jsem si s tajemnem.
A kouzly příliš dlouho.
 

Cítím, že teď se mi to vrací.
Těmito nočními můrami.
Ďábel musí držet mou duši.
A jen tak ji nepustí.

Jsem na kolenou, oh pomoz mi, prosím.
Jsem na kolenou, pomoz mi, prosím.

Ref.:   Oh, Lamio, prosím zkus mi pomoci.
            Ďábel musí držet mou duši.
            A nenechá mě jít.
            Oh, Lamio, jsem prokletý.
            Stávám se zlým.
            Ďábel musí držet mou duši.
            A to mě dohání k šílenství.

 

Mezihra

Ref.:   Oh, Lamio, prosím zkus mi pomoci.
            Ďábel musí držet mou duši.
            A nenechá mě jít.
            Oh, Lamio, jsem prokletý.
            Stávám se zlým.
           Ďábel musí držet mou duši.
            A to mě dohání k šílenství.

 

Dohra

 

 

ODHALENÍ (Revelations)

 

Předehra

 

Ó bože země a oltáře.
Klaníme se, vyslyš náše volání.
Naši pozemští vůdci klopýtají.
Naši lidé jsou štváni a umírají.
Zdi ze zlata nás pohřbívají.
Rozdělují se meče pohrdání.
Neber nám svůj hrom.
Ale seber nám naši pýchu.     (G.K. Chesterton: Anglický zpěvník)

 

Mezihra


Jako dítě v černé propasti.
Bez důvodu být na takovém místě.
Zdi jsou chladné a duše křičí v bolesti.
Snadný způsob pro slepé.
Chytrý způsob pro blázny, kteří znají.
Tajemství Oběšence - úsměv na jeho tváři.
Světlo Slepého – uvidíš.
Jed, který mi trhá páteř.
Otvírají se Oči Nilu – uvidíš.

 

Mezihra  


Přišla ke mně s hadím polibkem.
Jako Oko Slunce se rozzářil na jejích rtech.
Měsíční světlo zachytává mé stříbrné slzy.
A tak ležíme v temném objetí.
A sémě je zaseto na svatém místě.
Díval jsem se, čekal jsem na úsvit.
 

Světlo Slepého – uvidíš.
Jed, který mi trhá páteř.
Otvírají se Oči Nilu – uvidíš.
 

Mezihra

 

Spoutá nás všechny dohromady.
V plamenech Naděje a Svobody.
Žádná bouřka nebo špatné počasí.
Rozhoupeme loďku, uvidíš.
Přišel čas zavřít oči.
A utišit vítr a déšť.
Pro toho, kdo bude Král.
Je to Pozorovatel v kruhu.
Jsi to ty.

 

Jsi to ty.

 

 

UTEČ DO KOPCŮ (Run To The Hills)

 

Předehra

 

Přes moře k nám přišel bílý muž.
Přinesl nám bídu a utrpení.
Zabil naše kmeny, zabil naši víru.
Udělal z nás to, co potřeboval.

Bojovali jsme s ním tvrdě, bojovali jsme s ním dobře.
Na pláních jsme mu připravili peklo.
Ale přišlo jich hodně, pro kmen Cree (indiánský kmen) příliš mnoho.
Budeme vůbec někdy svobodní?

Jezdí přes mračna prachu a neúrodnou půdu.
Těžko cválají pláněmi.
Zahánějí indiány zpět do jeskyní.
Bojují proti nim jejich vlastními zbraněmi.
Vraždí pro svobodu a bodají do zad.
Na ženy a děti zbabělci útočí.

Ref.:   Uteč do kopců - zachraň si život.
            Uteč do kopců - zachraň si život.

Vojáci v modrém (modré kabáty = armáda Severu, kavalerie) na neúrodných pláních.
Loví a zabíjejí zvěř.
Znásilňují ženy a ničí muže.
Jedině dobří indiáni jsou poslušní.
Prodávají jim whisky a berou jim zlato.
Zotročují mladé a ničí staré.
 

Ref.:   Uteč do kopců - zachraň si život.
           Uteč do kopců - zachraň si život.

 

Mezihra

 

Jéé … ééé … ééé … ééé … ááá …. ááá … ááá … ááá!

 

Ref.:   I: Uteč do kopců - zachraň si život.
            Uteč do kopců - zachraň si život. :I

 

 

BĚŽÍM ZA SVOBODOU (Running Free)

 

Předehra  … O.K.

 

Je mi právě 16, stará dodávka.
Bez prachů, bez štěstí.
Nemám žádné místo, kterému bych říkal, že je mé vlastní.
Beru benzín a odcházím.

Ref.:  Běžím za svobodou - jé, běžím za svobodou.
           Běžím za svobodou - jé, oh, já běžím za svobodou.

Strávil jsem noc ve vězení v L.A.
A poslouchal jsem vytí sirén.
Ale na mě nemají.
Divočím, běžím za svobodou.

Ref.:  Běžím za svobodou - jé, běžím za svobodou.
           Běžím za svobodou - jé, oh, já běžím za svobodou.
 

Mezihra

 

Ref.:  Běžím za svobodou - jé, běžím za svobodou.
           Běžím za svobodou - jé, oh, já běžím za svobodou.
 

Mezihra


Přimáčkl jsem ji na hrdlo flašky.
Whiskey, tanec, disko skok.
Všichni ti kluci jsou za mnou.
A tak to má bejt.

Ref.:  I: Běžím za svobodou - jé, běžím za svobodou.
           Běžím za svobodou - jé, oh, já běžím za svobodou. :I

 

 

JASNOVIDEC (The Clairvoyant)

 

Předehra

 

Cítím pot stékající po mém čele.
Jsem to já, nebo to jsou stíny.
Tancující na zdi.
Je to sen, nebo je to teď.
Je to vize, nebo skutečnost.
Před mýma očima.

 

Mezihra

Divím se proč, divím se jak.
Zdá se, že síla roste.
Den ode dne.
Cítím sílu a vnitřní oheň.
Ale bojím se, že už to dále nebudu schopen ovládat.

 

Mezihra
 

Ref.:    I: Je čas žít, a čas zemřít.
             Když je čas potkat Stvořitele.
             Je čas žít, ale není to divné.
             Že jakmile se zrodíš, umíráš. :I
 

Mezihra


Pouhým pohledem tvýma očima.
Může vidět budoucnost pronikající.
Tvou myslí.
Vidí pravdu, a vidí tvé lži.
Ale přes všechnu svou sílu nemůže předvídat svou vlastní smrt.

 

Mezihra

Ref.:    I: Je čas žít, a čas zemřít.
             Když je čas potkat Stvořitele.
             Je čas žít, ale není to divné.
             Že jakmile se zrodíš, umíráš. :I
 

Dohra   … a opět se znovuzrodíš?

 

 

NEJDELŠÍ DEN (The Longest Day)

 

Předehra

 

V šeru nasbíraná bouře slábne.
Na lodích čekají pronikavé oči.
Volání do zbraní, beranidla na brány.
Udeřit je širokým hodem zla do vlastního osudu.

Všechny roky dlouho vrtali, aby postavili stroj.
Aby změnili lidi z masa a krve na ocel.
Od papírových vojáků k tělům na pláži.
Z letních písků dosáhnout až k armageddonu.

Suverén, tvůj mistr, ne tvůj Bůh.
Nepřátelské pobřeží svítá s poryvy.
Tyto mizerné duše se vracejí, třesou se strachy.
Vezmi náboj pro toho, kdo je sem poslal.

Svět je osvětlen, útesy vybuchují v plamenech.
Není úniku, bez výčitek prší šrapnely.
Utopení muži, žádná šance pro osud bojovníků.
Škrtící smrt otevírá brány pekla.

Ref.:   Klouzavě jdeme, pouze strach je na naší straně.
           Na okraj drátu.
           A spěcháme s přílivem.
           Och, voda je rudá.
           Krví mrtvých.
           Ale já jsem stále naživu, modlím se k Bohu za přežití.

           I: Jak dlouho v tento nejdelší den.
           Než to dokončíme.
           Jak dlouho v tento nejdelší den.
           Než to dokončíme. :I
 

Vstávání mrtvých, oteklé roztrhané tváře.
Jsou osvobozeny, žijící čekají, než na ně přijde řada.
Tvé číslo je vytaženo, kulka má tvé jméno.
Ty pořád pokračuješ do pekla a zpět zase.

Valhala čeká, Valkýry stoupají a klesají.
Hrobky bojovníků leží otevřené pro nás všechny.
Přízračná ruka sahá skrz závoj.
Krev a písek, my zvítězíme.

Ref.:   Klouzavě jdeme, pouze strach je na naší straně …
            
           I: Jak dlouho v tento nejdelší den … :I

Mezihra

Ref.:   I: Jak dlouho v tento nejdelší den.
           Než to dokončíme.
           Jak dlouho v tento nejdelší den.
           Než to dokončíme. :I

 

Dohra

 

 

ČÍSLO BESTIE (The Number Of The Beast)

 

Běda vám, ó země a moře.

Pro ďábla posílá bestii s hněvem.
Protože on ví, že čas se krátí.

Nech toho, který pochopil, jak se počítá číslo bestie.

Pro něj je to lidské číslo.

To číslo je 666.

 

Zůstal jsem sám a moje mysl byla prázdná.
Potřeboval jsem čas na to, abych si mohl projít své vzpomínky.

Tomu co jsem viděl, mohu věřit.
Noc byla opravdová a né pouhou fantazií.

Právě to, co jsem vídal ve svých starých snech.
Byli to ony stíny mé pokřivené mysli, zírajíc zpět na mě.

Protože v mých snech je vždycky zlá tvář, která překrucuje mé názory.
A přivádí mě k zoufalství.

Noc byla černá a bylo zbytečné se bránit.
Protože jsem musel vidět to, že mě někdo sledoval.
Ve víření a kroucení rozplizlých tmavých čísel.
Bylo vše reálné, nebo to bylo jakýmsi druhem pekla.
666, to je číslo děsu.
Peklo s ohněm se vylíhlo, aby bylo osvobozeno.

Pochodně plály a svaté nápěvy byly odříkány.
Když začaly plakat, ruce zdvižené k obloze.
Do noci hořely jasné ohně.
Rituál začal, Satanovo dílo bylo dokonáno.
666, to je číslo děsu.
Oběť je chystána pro tuto noc.

 

Mezihra
 

Takhle to nemůže jít dál, musím informovat zákon.
Může to být zrovna tak pravda, jako nějaký potrhlý sen.
Ale cítím, že jsem přitahován zlými zpívajícími hordami.
Vypadá to, že mě očarovaly, nemohu se vyhnout jejich očím.
666, to je číslo děsu.
666, to je číslo pro tebe a pro mě.

Vrátím se zpátky.
A stanu se vlastníkem tvého těla a způsobím, že budeš hořet.
Mám oheň, mám sílu.
Mám moc způsobit, aby se mé zlo dalo do pohybu.

 

Dohra

 

 

VOJÁK (The Trooper)

 

Předehra

 

Vezmeš mi život, a já vezmu tvůj.
Vypálíš z muškety, ale já tě probodnu.
Takže jestli čekáš na další útok.
Měl by ses vzmužit, není cesty zpět.

Zazní polnice a řežba začíná.
Ale na tomhle bitevním poli nikdo nevyhrává.
Pach štiplavého kouře a koňského dechu.
Jak se vrhnu do náruče jisté smrti.

 

Óóóóóóó … Óóóóóóó

 

Mezihra

Kůň se potí a strachem se rozbíháme.
Ruská děla mocně hřmějí.
A jak se ženem proti lidské zdi.
Výkřiky bolesti jak mí druzi padají.

Skáčeme přes překážky tvořené těly.
A Rusové pálí další salvu.
Už jsme tak blízko a prace tak daleko.
Nebudem žít, abychom bojovali znovu.

 

Óóóóóóó … Óóóóóóó

 

Mezihra


Dostali jsme se dost blízko k boji.
Když si mě Rus vzal na mušku.
Zmáčkl spoušť a já cítím tu ránu
Dávka střel sráží mého koně dolů.

A jak tu ležím a zírám na oblohu.
Necítím tělo a mám vyschlo v krku.
A jak ležím zapomenutý a osamělý.
Bez slzy tu naposledy vydechnu.

 

Óóóóóóó … Óóóóóóó

 

Dohra

 

 

PROMARNĚNÁ LÉTA (Wasted Years)

 

Předehra

 

Ze zlatého pobřeží, přes sedm moří.
Plavím se, široko daleko.
Ale teď se zdá, že jsem se sám sobě odcizil.
A všechny ty věci, které někdy dělám, to nejsem já, ale někdo jiný.

Zavírám oči a myslím na domov.
V noci míjíme další město.
Není to taková sranda, jak to vypadá, nezjistíš, žes o to přišel, dokud to není pryč.
A má srdce tu leží a bude až do dne mé smrti.

Ref.:    Tak rozuměj.
             Neplýtvej čas pátráním.

             Po těch promarněných letech.
             Postav se … k tomu čelem
             A uvědom si, že žiješ ve zlatých časech.

Příliš mnoho času, myslím na tebe.
Nemohu utišit tu bolest, tak snadno.
Když nemůžeš najít slova, kterými bys to vyjádřil, je těžké tím projít znovu.
Chce se mi z toho brečet a pozvednout ruce k nebi.

Ref.:    Tak rozuměj.
             Neplýtvej čas pátráním.

             Po těch promarněných letech.
             Postav se … k tomu čelem
             A uvědom si, že žiješ ve zlatých časech.
 

Mezihra


Ref.:    I: Tak rozuměj.
             Neplýtvej čas pátráním.

             Po těch promarněných letech.
             Postav se … k tomu čelem
             A uvědom si, že žiješ ve zlatých časech. :I
 

Dohra

 

 

PROMARNĚNÁ LÁSKA (Wasting Love)

 

Předehra

 

Možná jednoho dne budu čestný muž.
Doteď jsem dělal to nejlepší, co jsem mohl.
Dlouhé silnice, dlouhé dny, od svítání do soumraku.
Od svítání do soumraku.

Sni o bratru, dokud můžeš.
Sni o sestře, doufám, že najdeš tu jedinou.
Všechny naše životy, rychle přikryté.
Přílivem času.


Ref.:    Prožíváš dny plné prázdnoty.
             Prožíváš roky plné osamělosti.
             Marníš láskou v zoufalém pohlazení.
             Kymácející se stíny noci.

 

Mezihra

Sni o bratru, dokud můžeš.
Sni o sestře, doufám, že najdeš tu jedinou.
Všechny naše životy, rychle přikryté.
Přílivem času.

Čas plyne a osud je ve tvých rukou.
V tvých očích vidím touhu a zoufalý pláč ozývající se nocí.

 

Ref.:    Prožíváš dny plné prázdnoty.
             Prožíváš roky plné osamělosti.
             Marníš láskou v zoufalém pohlazení.
             Kymácející se stíny noci.

 

Mezihra

 

Ref.:    I: Prožíváš dny plné prázdnoty.
             Prožíváš roky plné osamělosti.
             Marníš láskou v zoufalém pohlazení.
             Kymácející se stíny noci. :I